Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
Tel :  02-116-1310 / 02-161-0155
/ 086-558-9695
cmtlaw49@gmail.com
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแำก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻ ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ สามารถชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายชมทรรศน์ สมบุตร เลขที่บัญชี 183-2 06587-4 ☻☻

 

 

 

 

 

 


 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 บทความที่น่าสนใจ,ความรู้ด้านกฎหมาย

การขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค  การจับรางวัล การชิงโชค (Draw)
ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมชิงโชค แจกของรางวัลต่างๆ ถูกจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์แล้วส่งชิ้นส่วนเพื่อชิงโชค...อ่านเพิ่มเติม..

บังคับคดีแพ่ง คดีแพ่งคืออะไร

คดีแพ่ง คือคดีที่เรียกร้องหรือใช้สิทธิฯ เรียกสินไหมทดแทน หรือคดีไม่มีข้อพิพาท หรือ กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิทางศาลฯ, โจทก์,จำเลย,ผู้ร้อง ที่เข้ามาในคดีในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา (ศาลชั้นต้น) หรือคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ....อ่านเพิ่มเติม..

ภาระจำยอมกับทางจำเป็นคืออะไร

ภาระจำยอม คือ การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องรับกรรมบางอย่าง ที่เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของตน หรือต้องการงดเว้นการกระทำการบางอย่างในการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ เพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่น....อ่านเพิ่มเติม..

ทนายเล่าเรื่อง

ในชีวิตประจำวันของเรา ๆ ท่าน ๆ ย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายแทบทั้งสิ้น เพราะเราเป็นพลเมืองของประเทศที่ใช้กฎหมาย ปกครองประชาชน ทุกคนจึงย่อมอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคกัน (จึงปฏิเสธไม่ยอมรับกฎหมายไม่ได้)....อ่านเพิ่มเติม..

เมื่อเป็นหนี้ (บัตรเครดิต) ต้องทำอย่างไร

สาเหตุแห่งหนี้ มีได้หลายประการ เช่น การสมัครใจยอมตนเข้าผูกพันกัน มีข้อตกลงกันโดยการทำ สัญญา หรือทำการใด ๆ ก็ตามที่กฎหมายให้มีข้อผูกพัน ภาษาในทางกฎหมายก็คือ การทำนิติกรรมนั่นเอง หรือในกรณีที่หนี้นั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการสมัครใจผูกพันกัน....อ่านเพิ่มเติม..

ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้า คือ ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่ง โดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าเนื่องจากการเป็นความลับและเป็นข้อมูลที่เจ้าของ....อ่านเพิ่มเติม..

แบบของพินัยกรรมตามกฎหมายแพ่ง

พินัยกรรม ตามพระราชบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะ 3 (มาตรา 1646) คือ การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนหรือในการต่างๆ โดยแบบของพินัยกรรมนั้นได้จัดออกเป็น 5 แบบ มีดังนี้...อ่านเพิ่มเติม..

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือที่เกี่ยวกับตัวสินค้า...อ่านเพิ่มเติม..

กรรมสิทธิ์รวม

การที่ นาย ก นาย ข และนาย ค เป็นเจ้าของผู้มีชื่อกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 001 จำนวน 10 ไร่ โดยมิได้มีการแบ่งแยกที่ดินให้แน่ชัดว่าเป็นส่วนของบุคคลใด...อ่านเพิ่มเติม..

ประเภทของสัญญา

สัญญาคืออะไร? ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 ว่าด้วยสัญญา มิได้ให้คำจำกัดความของสัญญาว่าคืออะไร แต่พจนานุกรมให้คำจำกัดความไว้ว่า “สัญญาคือความตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายว่าจะกระทำการหรือละเว้นการอย่างใดอย่างหนึ่ง”...อ่านเพิ่มเติม..

เอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1. ซื้อขาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย...อ่านเพิ่มเติม..

 

 

 

 

 

 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-18.00 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695


 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทร.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH         โทร: 02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 Fax. 0-2236-5721 E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) ปรึกษาปัญหา อย. ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณา รับจดอย. คดีอาหารและยา เครื่องสำอางค์ กฎหมายเครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.