Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร. 02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com ☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻

 

 

 

 

 

 


 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 

 

 รับจด อย. คลิก


_ ___ ___ _____ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ __

 สำนักงานมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการ ขอ อย และแก้ปัญหาด้านกฎหมายอาหารและยา เพื่อบริการท่านครับ


นายชมทรรศน์ สมบุตร (หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย)

การศึกษา

- ระดับมหาวิทยาลัยนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ระดับใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ

- ระดับเนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา

 

   

  • เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มบริษัทด้านอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอาง ทั้งไทยและต่างประเทศ และบริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัท
  • เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ แอปเปิล(แมค) ในประเทศไทย
  • เป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกาไนท์ อีเว้นท์
  • ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากร ศาลปกครอง ศาลล้มละลาย ฯลฯ 
  • เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทกฎหมาย สำนักงานทนายความ อาจารย์พิเศษ ฯลฯ
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่ง คดีอาญา ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ
  • เป็นที่ปรึกษาบริษัทจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชื่อดังของไทย อันดับหนึ่งของเมืองไทยและอีกหลายบริษัท ชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริษัทก่อสร้าง โครงการคอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม หมู่บ้านอีกหลายบริษัทฯ
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่กลุ่มบริษัทผลิตเสริมอาหาร ผลิตเครื่องสำอาง จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ของดารา นักแสดงและบุคคลทีมีชื่อเสียงของประเทศ ฯลฯ


   ด้วยอุดมการของหัวหน้าสำนักงานที่มีความตั้งใจแน่วแน่ว่า  จะเป็นบริษัทกฎหมายที่พร้อมช่วยเหลือทุกท่านทั้งทางด้านกฎหมาย การลงทุน เป็นที่ปรึกษา และด้านคดีแพ่งและคดีอาญา กฎหมายอาหารและยาเพื่อให้ความสะดวกและความยุติธรรมแก่บุคคล บริษัท องกร ทุกองกรที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศไทย  ให้ได้รับความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ  

  การไม่รู้กฎหมายทำให้ใครหลายคนถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรม  บางคนอาจเสียทรัพย์สิน เสียอิสระภาพ ท่านสามารถป้องกันและแก้ไขได้ หากท่านใส่ใจในปัญหาดังกล่าว ปรึกษาสำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร เราพร้อมจะดูแล  ป้องกัน แก้ไข และคืนความยุติธรรมให้แก่ท่าน  


  เรามีบริการรับจดทะเบียน อย. ขอใบอนุญาตอาหารและยา (ขอ อย.) ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร ขออนุญาตนำเข้าอาหาร จดอย.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขออย.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จดทะเบียนอย.น้ำดื่ม จดทะเบียนอย.เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท จดอย.ผลิตเครื่องสำอาง จดอย.นำเข้าเครื่องสำอางค์ จดอย.ผลิตเครื่องมือแพทย์ จดอย.ส่งออกเครื่องมือแพทย์ จดอย.นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังมีบริการส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เพื่อแนะนำการตรวจสถานที่ หรือจัดสถานที่ ให้ได้ตามมาตราฐาน อย. นะครับ 

  กรณีลูกค้าท่านใดประสงค์จะปรึกษาเบื้องต้นก่อนดำเนินการสามารถเข้ามาปรึกษา ณ สำนักงานฯ หรือ จะให้พนักงานของสำนักงานฯ ไปยังบริษัทท่านก็ได้ โดยสอบถามอัตราค่าบริการปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานที่หมายเลขโทรศัพท์   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695  หรือทาง

  อีเมล Toebkk@hotmail.com , cmtlaw49@gmail.com

  สำนักงานฯ ของเราสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายในเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากสำนักงานฯ สามารถตรวจเอกสารก่อนยื่น ขอ อย. ได้เองทำให้ประหยัดเวลาดำเนินการ โดยสำนักงานฯมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเฉพาะด้าน ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปดำเนินการขอ อย.ด้วยตนเอง 


     ^0^ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติต่างๆตามกฎหมายด้านอาหารและยา          

  พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง

  พระราชบัญญัติยา

  พระราชบัญญัติอาหาร

  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์

  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย


  ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา

 2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร

 3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง

 4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์

 5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย


ขอ อย ให้ถูกกฎหมาย ทำธุรกิจสบายๆ ไม่ต้องกังวลครับ เรามีทีมงานด้านกฎหมายอาหารและยา พร้อมช่วยเหลือท่าน

โดยสำนักกฎหมายพร้อมรับหน้าที่รับขอ อย. เพื่อลดเวลาการติดต่อส่วนราชการของท่าน  เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาใน

การติดต่อราชการที่ท่านไม่ถนัด โดยมอบหน้าที่ให้เราดำเนินการ เพื่อความสะดวกของท่าน

ขอ อย เครื่องดื่ม อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ผลิตแบบแบ่งบรรจุ ผลิตสินค้า่เกษตร นำเข้าสินค้าเกษตร

 
 เครื่องสำอาง หมายถึงอะไร 

เครื่องสำอางหมายถึง  วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด พ่น เข้าใจง่ายๆ ได้ว่ากระทำด้วยวิธีใดกับส่วนภายนอกของร่างกาย รวมถึงฟันและเยื่อบุในช่องปาก  เพื่อความสะอาด สวยงาม ระงับกลิ่น เป็นต้น หรือกำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง แต่ไม่รวมถึงยา

การขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสำอาง จะเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต(รวมถึงผู้แบ่งบรรจุด้วย)/ผู้นำเข้า/ผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง(รวมถึงผู้รับจ้างแบ่งบรรจุด้วย 

ทางสำนักงาน รับจดแจ้งเครื่องสำอาง บริการให้ครับ  

 
 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695
Fax. 0-2236-5721 E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.