Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com ☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


อัตราค่าบริการสำนักกฎหมาย

 

จดทะเบียนบริษัท
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน-ลดทุน

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
-จัดทำประกันสังคม เพื่อนำส่งประกันสังคม

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสรรพากร
เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ, ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

จดทะเบียนเลิกกิจการและเสร็จชำระบัญชี

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

จัดทำบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย สำหรับทุกเดือน
- จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น สมุดรายวันขาย, รายวันจ่ายเช็ค, สมุดรายวันเงินสด
- จัดทำงบประจำเดือนของทุกเดือน
- ปิดงบประจำปีของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
- จัดทำ ภ.ง.ด.51 (ปิดงบกลางปี)
- จัดทำ ภ.ง.ด.50 (ยื่นงบปลายปี) ฯลฯ

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาภาษีอากร
- การขอคืนภาษี, ขอลดหรืองดค่าปรับภาษี, ปัญหาโดนเรียกภาษีย้อนหลัง
- การวางแผนภาษี, เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ราคาแล้วแต่
ความยากง่าย
ของงาน

จดทะเบียนขออนุญาตอาหารและยา (อย.)
- ปรึกษาและแก้ไขปัญหาอาหารและยา (อย.), เครื่องสำอาง, ฉลากสินค้า
และโฆษณา
- ว่าความต่อสู้คดีเรื่องอาหารและยา (อย.), เครื่องสำอาง, ฉลากสินค้า
และโฆษณา

ราคาแล้วแต่
ความยากง่าย
ของงาน

ฟ้องร้องและแก้ต่างคดีปกครอง

ราคาแล้วแต่
ความยากง่าย
ของงาน

คดีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทั่วไป เรื่องที่ดิน มรดก

ราคาแล้วแต่
ความยากง่าย
ของงาน

คดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค

ราคาแล้วแต่
ความยากง่าย
ของงาน

ที่ปรึกษาบริษัท

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

ปรึกษากฎหมาย (คิดเป็นรายชั่วโมง)

โปรดโทรศัพท์สอบถาม

- ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
- ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- ขอจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
- ขอใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

-รับรองลายมือชื่อ โนตาลี พับลิค 

*หมายเหตุ*  อัตราค่าบริการเป็นอัตราประมาณการ โปรดติดต่อสำนักงาน เพื่อทราบเงื่อนไขและบริการอีกครั้ง


 

อัตราค่าบริการงานสืบทรัพย์ บังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์

บริการติดตามทวงถามหนี้ (ก่อนการฟ้องร้องดำเนินคดี)

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ส่งจดหมายทวงถามและติดต่อลูกหนี้ทางโทรศัพท์คิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นดังนี้

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
จำนวนมูลหนี้ (บาท)
ค่าใช้จ่าย (ต่อราย)
1- 50,000
xxx
> 50,001
xxx

2. กรณีที่สำนักงานต้องเดินทางติดต่อกับลูกหนี้ตามความจำเป็น สำนักงานจะแจ้งให้ทราบและจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับแจ้งจากทางลูกค้า โดยคิดค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท ต่อครั้ง

อัตราค่าบริการ
จำนวนมูลหนี้ (บาท)
ค่าบริการ (%)
1- 50,000
xx
> 50,001
xx

**อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นดังกล่าว สำหรับกรณีที่มีลูกหนี้ให้ติดตามหลายราย หากในกรณีที่มีลูกหนี้ให้ติดตามทวงถามน้อยราย กรุณาติดต่อสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายกับทางสำนักงานอีกครั้ง**งานสืบทรัพย์ บังคับคดี (หลักจากการฟ้องร้องดำเนินคดี)

    • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น และอัตราค่าจ้างแล้วแต่กรณีของงานนั้นๆ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------


อัตราค่าบริการทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน  ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการดำเนินการและจำนวน

ทุนทรัพย์  

 

 


 


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.