s
Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com ☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแำก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻ ☻☻

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


  

 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา 

 

 

 

กฎกระทรวงฉบับที่ 26 ( .. 2537 )ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.. ๒๕๑๐

 

 

 

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 ( .. 2522

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.. 2510

 

ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

 

 

( ประเภทยาแผนปัจจุบัน

 

 

 

                (1ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน                                                                        ฉบับละ 8,000 บาท

 

 

 

                (2ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน                                                                        ฉบับละ 2,000 บาท

 

 

 

                (3ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน                                                                   ฉบับละ 1,500 บาท

 

 

 

                (4ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาที่บรรจุ                                             ฉบับละ 1,000 บาท 

  เสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ   

  ( 5 )  ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์                   ฉบับละ  1,000 บาท 

                ( 6ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร                        ฉบับละ 10,000 บาท

                (7การพิสูจน์หรือวิเคราะห์ยาตามตำรับยาที่ขอขึ้นทะเบียน                              ครั้งละ    1,000 บาท

 

 

 

( 8ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน                                             ฉบับละ   2,000 บาท

 

 

 

( 9ใบแทนใบอนุญาต                                                                                         ฉบับละ      100 บาท

 

 

 

                (10ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน                               ฉบับละ      100 บาท

 

 

 

                                               

 

 

 

( ประเภทยาแผนโบราณ

 

 

 

                (1ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ                                                                         ฉบับละ  1,000 บาท

 

 

 

( 2ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ                                                                         ฉบับละ    300 บาท

 

 

 

                (3ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร                           ฉบับละ 5,000 บาท           

 

 

 

( 4การพิสูจน์หรือวิเคราะห์ยาตามตำรับยาที่ขอขึ้นทะเบียน                              ครั้งละ      500 บาท

 

 

 

( 5ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ                                               ฉบับละ     500 บาท

 

 

 

( 6ใบแทนใบอนุญาต                                                                                          ฉบับละ     100 บาท

 

 

 

( 7ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ                                   ฉบับละ     100 บาท

 

 

 

 

 

  ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา

 2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร

 3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง

 4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์

 5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.