s
Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻ ☻☻

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ
 

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


กรรมสิทธิ์รวม

 

กรรมสิทธิ์รวม

          การที่ นาย ก  นาย ข และนาย ค  เป็นเจ้าของผู้มีชื่อกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 001 จำนวน 10 ไร่ โดยมิได้มีการแบ่งแยกที่ดินให้แน่ชัดว่าเป็นส่วนของบุคคลใด

          เมื่อนาย ก  ต้องการนำที่ดินแปลงดังกล่าวนำไปใช้หนี้บัตรเครดิตที่ตนตกเป็นลูกหนี้ของธนาคารซึ่งเป็นโจทก์ตามคำพิพากษา  ครั้นนาย ก ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวกับธนาคาร  แต่มิได้บอกให้ผู้มีชื่อในกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เพื่อให้ความยินยอมในการขายที่ดินในครั้งนี้

        แม้ว่าจะมีการทำสัญญาตาม ป.พ.พ มาตรา 453 และ มาตรา 456  เนื่องจากสัญญาฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ตาม หามีผลตาม ป.พ.พ มาตรา 455 ไม่

        โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อขณะเมื่อทำสัญญา  เนื่องจากว่าที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์รวมซึ่ง นาย ข และ นาย ค มีส่วนในที่ดินด้วย ตาม ป.พ.พ มตรา 1357 และ มาตรา 1358  และผู้มีชื่อในกรรมสิทธิ์รวมมิได้ให้ความยินยอมตาม ป.พ.พ มาตรา 1361

        ดังนั้น  หากธนาคารต้องการที่จะฟ้องให้ นาย ก ปฏิบัติตามสัญญา นำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมมิได้ให้ความยินยอม  จะนำมาฟ้องบังคับให้นาย ก โอนที่แปลงดังกล่าวหาได้ไม่  เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 2875/28 เจ้าของผู้มีชื่อกรรมสิทธิ์ร่วมกับคนอื่น และมิได้แบ่งแยกว่าส่วนของใครอยู่ตอนไหนและมีเนื้อที่เท่าใด ถือว่าผู้มีโฉนดซึ่งถือกรรมสิทธิ์รวมยังเป็นเจ้าของรวม

       การที่ได้เอาที่ดินโดยมีเจ้าของรวมอื่นมิได้ยินยอม ไม่มีผลผูกพันเจ้าของรวมคนอื่น และนำสัญญามาฟ้องเพื่อบังคับให้จำเลยโอนที่ดินนั้นมิได้


 


 

 

Back

 

 


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (008.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.