s
Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com ☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻☻☻

 

 

 





 

 


 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


ภาระจำยอมและทางจำเป็นคืออะไร 

 


 

ภาระจำยอม คือ การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องรับกรรม
บางอย่างที่เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของตน หรือต้องการงดเว้นการกระทำการบางอย่างในการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ  เพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่น  การได้มาซึ่งภาระจำยอมนั้นมี 2 ทาง คือ โดยผลของกฎหมายและโดยนิติกรรม

 

 

ได้มาโดยผลของกฎหมาย ตัวอย่างเช่นการที่ นาย A เดินหรือ
ขับรถผ่านที่ดินของนาย B เพื่อออกไปทำงานเป็นประจำด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี กรณีเช่นนี้นาย A ได้ภาระจำยอมเหนือที่ดินนาย A คือมีสิทธิเดินผ่านที่ดินนาย B ได้ โดยนาย B ไม่มีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้นาย A ใช้ทางดังกล่าว

 

 

หรือ ในกรณีที่นาย A ปลูกสร้างบ้านโดยสุจริต เมื่อสร้างเสร็จ
ปรากฏว่าตัวบ้านบางส่วนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของนาย B กรณีเช่นนี้นาย A ได้ภาระจำยอมเหนือที่ดินนาย B โดยผลของกฎหมาย ซึ่งนาย A ไม่จำเป็นต้องรื้อส่วนที่รุกล้ำแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องจ่ายเงินค่าใช้ที่ดินให้แก่นาย B เป็นค่าใช้ที่ดิน

 

 

การได้มาโดยนิติกรรม ตัวอย่างเช่น  นาย A ขายที่ดินให้นาย
B และตกลงว่าให้นาย B เดินผ่านที่ดินของนาย A เพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้กรณี เช่นนี้นาย B ได้ภาระจำยอมเหนือที่ดินของนาย A

 

 

ทางจำเป็น  คือ การที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่
จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ หรือมีทางออกแต่ต้องข้าม สระ บึง หรือทะเล หรือที่สูงชันกว่าทางสาธารณะมาก กฎหมายได้กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมให้มีสิทธิเดินผ่านที่ดินแปลงอื่นที่ล้อมอยู่เพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้ ตัวอย่างเช่นการที่ นาย A ซื้อที่ดินมา 1 แปลง แต่เป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ เพราะถูกที่ดินของนาย B ล้อมอยู่ กรณีเช่นนี้ นาย A มีสิทธิที่จะได้ ทางจำเป็นจากที่ดินของนาย B คือการผ่านที่ดินของนาย B ออกสู่ทางสาธารณะได้

 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น หากท่านผู้อ่านมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริม
ทรัพย์ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหากท่านต้องพบปัญหาดังกล่าว ทางสำนักงานของเรามีบริการให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมายให้แก่ท่านด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากท่านสนใจให้เราดำเนินการ กรุณาติดต่อที่สำนักกฎหมายชมทรรศน์ โทร.02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695

 


 

 

Back

 

 


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (008.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695


 

 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.com



ทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.